Felanmälan

Här gör du din felanmälan för fastigheten Betlehemskyrkan. Välj din lokal/lägenhet/annat ärende i listan nedan.

Vid akut händelse är vårt journummer 031-722 58 60 där du alltid når oss eller vår jourfirma Masterservice dygnet runt.

Störningsjouren når du på 031-722 58 70, du blir kopplad vidare till vårt eget nummer hos CPG Bevakning. Hit ringer du t ex om någon obehörig uppehåller sig i trapphus eller garage. Samma nummer använder du även för att anmäla parkeringsöverträdelser i garaget.

Vid problem med garageporten anmäls detta direkt till portfirman (Västsvenska port) på telefon 031-722 58 71.


För våra bostäder på Lådämnesgatan 34-42 hänvisar vi till Kjellberg & Möller.