Fastigheter

Vasastan 6:7
Proprius Förvaltnings AB:s huvudfastighet som vi äger och förvaltar. Fastighetens adress är Vasagatan  26-30, Erik Dahlbergsgatan 11 A-B och Karl Gustavsgatan 12 A-B. Fastigheten är totalt ca 17.000 kvm och består i huvudsak av kyrkolokaler, äldreboendet Vasahemmet med närmare 60 boende, bostadslägenheter, kontorslokaler, affärslokaler och garage. Några av våra hyresgäster förutom Proprius ägare Betlehemskyrkan är Göteborgs Universitet, Hemköp, Vasahemmet, Lundin fastighetsbyrå och Le Pain Francais.

Sävenäs 116:7
Proprius Förvaltnings AB äger bostadsfastigheten med 41 lägenheter på Lådämnesgatan 34 – 42 i Björkekärr. Byggnaden uppfördes 1955 och omfattar 2288 kvm BOA. Fastighetens förvaltning och skötsel är på bolagets uppdrag överlåtit till Kjellberg och Möller AB.