Fastigheter

Vasastan 6:7
Proprius Förvaltnings AB:s huvudfastighet som vi äger och förvaltar. Fastighetens adress är Vasagatan  26-30, Erik Dahlbergsgatan 11 A-B och Karl Gustavsgatan 12 A-B. Fastigheten är totalt ca 17.000 kvm och består i huvudsak av kyrkolokaler, äldreboendet Vasahemmet med närmare 60 boende, bostadslägenheter, kontorslokaler, affärslokaler och garage. Några av våra hyresgäster förutom Proprius ägare Betlehemskyrkan är Göteborgs Universitet, Hemköp, Vasahemmet, Lundin fastighetsbyrå och Le Pain Francais.

Sävenäs 116:7
Proprius Förvaltnings AB äger bostadsfastigheten med 41 lägenheter på Lådämnesgatan 34 – 42 i Björkekärr. Byggnaden uppfördes 1955 och omfattar 2.288 kvm BOA. Fastighetens förvaltning och skötsel är på bolagets uppdrag överlåtit till Kjellberg och Möller AB.

Kortedala 51:9
Proprius Förvaltnings AB äger sedan 2023 fastigheten via dotterbolaget Tideräkningsgatan Fastighets AB. Fastighetens adress är Tideräkningsgatan 1 och den består av 31 lägenheter, förskola och kyrkolokal. Fastigheten är 2.746 kvm och är uppförd 1960.