Om

Proprius Förvaltnings AB  (556609-5815) är ett av Betlehemskyrkans församling helägt  aktiebolag. Bolaget bildades under 2001 och förvärvade 2002 två fastigheter av bolagets ägare Betlehemskyrkans församling i Göteborg, det var fastigheterna Vasastaden 6:7 samt Sävenäs 116:7. Under 2023 förvärvade bolaget fastigheten Kortedala 51:9. Fastigheterna redovisas närmare under rubriken fastigheter på hemsidan. Bolaget har egen  personal för ekonomisk och teknisk förvaltning. Fastigheten på Lådämnesgatan  förvaltas på bolagets uppdrag av Kjellberg och Möller AB. Bolaget är medlem i Göteborgs Fastighetsägarförening.

Bolagets uppdrag är att på affärsmässiga villkor förvalta och utveckla bolagets fastigheter för att få en effektiv och lönsam förvaltning.

Bolagets ledning och styrelse utgörs sedan bolagsstämman 2022 av följande personer:

Christina Backman (ordförande)
Lars-Erik Beckung
Lennart Bergström
Maria Bergving
Kerstin Björn
Ulf Gärdhagen
Johan Ramström

VD
Thomas Folkesson

Joakim Svensson (aukt. revisor)
Åsa Anderberg (ersättare aukt. revisor)