Hyresgästinfo

Passagebrickor / fjärrkontroller
Om du skulle förlora din bricka eller fjärrkontroll är det viktigt att du snabbt meddelar detta så vi kan spärra den och hjälpa dig göra en ny. Gör detta genom en felanmälan och välj ”Passagesystem” från listan.

Hyresgästpolicy
Här hittar du våran aktuella hyresgästpolicy.

SMS-utskick vid driftstörningar
Anmäl dig via detta formulär.

Störningsjour
Störningsjouren når du på 031-722 58 70, du blir kopplad vidare till vårt eget nummer hos CPG Bevakning. Hit ringer du t ex om någon obehörig uppehåller sig i trapphus eller garage. Samma nummer använder du även för att anmäla parkeringsöverträdelser i garaget.